ผลงานที่ภาคภูมิใจ


สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 (ระดับจังหวัด)

สรุปผลการแข่งขันทักษะระดับจังหวัด ครั้งที่ 66 ปี 2559.xlsx


สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 (ระดับภาค)

สรุปผลการแข่งขันทักษะระดับภาค ครั้งที่ 66 ปี 2559.xlsx
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (ระดับจังหวัด)

สรุปผลทักษะระดับจังหวัดปีการศึกษา 2558.xlsxสรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (ระดับภาค)

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันระดับภาค ปีการศึกษา 2558.docx


ดาวน์โหลดเกียรติบัตรระดับภาค 58


Comments