เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

  

พิมพ์เกียรติบัตร


ลำดับหมวดหมู่เกียรติบัตรทั้งหมดนักเรียนครู
1ภาษาไทยโหลดทั้งหมด1414
2คณิตศาสตร์โหลดทั้งหมด87
3วิทยาศาสตร์โหลดทั้งหมด1210
4สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโหลดทั้งหมด5120
5สุขศึกษา และพลศึกษาโหลดทั้งหมด44
6ศิลปะ-ทัศนศิลป์โหลดทั้งหมด1816
7ศิลปะ-ดนตรีโหลดทั้งหมด1616
8ศิลปะ-นาฏศิลป์โหลดทั้งหมด236
9ภาษาต่างประเทศโหลดทั้งหมด96
10กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโหลดทั้งหมด3213
11คอมพิวเตอร์โหลดทั้งหมด1616
12หุ่นยนต์-00
13การงานอาชีพโหลดทั้งหมด3620
14เรียนรวม - ภาษาไทยโหลดทั้งหมด32
15เรียนรวม - ศิลปะโหลดทั้งหมด11
16เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยีโหลดทั้งหมด22
17ศิลปวัฒนธรรมอีสานโหลดทั้งหมด11
 รวม 246154

Comments