วิดีโอ YouTube


            
                                    

                              กิจกรรมเกี่ยวข้าว                                                    บริจาคโลหิต
  
                                  

                             กิจกรรมรับ-ส่งครูย้าย                                           ค่ายดาราศาสตร์


                                  


                           
                  
                                 


                                                                                                            คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะ
โรงเรียนคึมใหญ่วิทยาดร.อนงค์นุช  วิริยสุขหทัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

https://www.facebook.com/kheumyaiwittaya
https://sites.google.com/a/khuem.ac.th/kw/kha-sang-mxb-hma-ykartibati-ngan
https://sites.google.com/a/khuem.ac.th/kw/khumux-ptibati-ngan-rab-reuxng-raw-rxng-thukkh
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx
https://sgs.bopp-obec.info/menu/tblNews/ShowTblNewsTable.aspx
https://sites.google.com/a/khuem.ac.th/kw/pr-khuemyai

https://sites.google.com/a/khuem.ac.th/kw/hxngreiyn-dlit

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx


https://drive.google.com/open?id=0Bx_20ACfU6shekg3QmxXaERHTXc

https://docs.google.com/a/khuem.ac.th/forms/d/1Hf_FumrZadajleO2lQoaewS1gRjankAXzu0AOvzuxUc/prefill

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLBZY5BHhiGQRl98BUeGc5JKyjx7McswYGSpq7qL0XJs7dTQ/viewform


KW_E-Learning

www.khuem.ac.th/comgraphic
https://www.youtube.com/watch?v=e0hcHvWLmTo&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=0Bx_20ACfU6shTUIxbG10WFJxTEk
https://sites.google.com/a/khuem.ac.th/kw/hxngreiyn-khru-xudr-yxd-mngkhl

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-ziIbzQa-6W0RSFz-O60pl1AZk6bDrWPwcmR8ZsfQtGnSdg/viewform
https://drive.google.com/drive/folders/0By5nPBv6g0S4NGthV29GMDM5N0E
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoGLe3U_3gQWQyxCECO4_5POFmd41oJQdLQpJR33pKQ-Ctyg/viewform

https://drive.google.com/open?id=0Bx_20ACfU6sheDhtazFNUEgtalU

แบบบันทึกข้อมูล

https://goo.gl/k8PySo
https://goo.gl/EUwb2y
https://goo.gl/tR5aQT
https://goo.gl/FrKbg0
https://goo.gl/bOupf7