ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
การรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สามารถทำได้ 2 วิธี
1.ถ้าผู้ปกครองไม่สะดวกในการมาสมัครที่โรงเรียนหรือด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด หรือเดินทางหรือได้สัมผัสผู้ติดเชื้อ ให้สมัครโดยสแกน Qr code ทางด้านล่างนี้ ไม่ต้องห่วงเรื่องเอกสารเพียงแค่ทุกท่านกรอกข้อมูล ปลอดภัยจากโรคโควิด-19
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
2. หากท่านปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ผู้ปกครองหรือนักเรียนไม่สะดวกในการสแกนคิวอาร์โค้ดหรือเครื่องอำนวยความสะดวกไม่ทันสมัยเทคโนโลยีไม่เอื้ออำนวยให้มาสมัครที่โรงเรียนได้ โดยมีมาตรการป้องกันตามประกาศของทางโรงเรียน

ลิ้งค์เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อการสมัครเรียนออนไลน์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
    082-1497684 ผอ.อนงค์นุช วิริยสุขหทัย
    065-8108857 ครูศรีสุดา มาอุ้ย
    089-5792733 ครูเกษมศักดิ์ ดอกผึ้ง

***********************************************************************

ภาพกิจกรรม
            
                                    

                              กิจกรรมเกี่ยวข้าว                                                    บริจาคโลหิต
  
                                  

                             กิจกรรมรับ-ส่งครูย้าย                                           ค่ายดาราศาสตร์


                                  


                           
                  
                                 


                                                                                                            คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะ
โรงเรียนคึมใหญ่วิทยาดร.อนงค์นุช  วิริยสุขหทัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

https://www.facebook.com/kheumyaiwittaya
https://sites.google.com/a/khuem.ac.th/kw/kha-sang-mxb-hma-ykartibati-ngan
https://sites.google.com/a/khuem.ac.th/kw/khumux-ptibati-ngan-rab-reuxng-raw-rxng-thukkh
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx
https://sgs.bopp-obec.info/menu/tblNews/ShowTblNewsTable.aspx
https://sites.google.com/a/khuem.ac.th/kw/pr-khuemyai

https://sites.google.com/a/khuem.ac.th/kw/hxngreiyn-dlit

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx


https://drive.google.com/open?id=0Bx_20ACfU6shekg3QmxXaERHTXc

https://docs.google.com/a/khuem.ac.th/forms/d/1Hf_FumrZadajleO2lQoaewS1gRjankAXzu0AOvzuxUc/prefill

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLBZY5BHhiGQRl98BUeGc5JKyjx7McswYGSpq7qL0XJs7dTQ/viewform


KW_E-Learning

www.khuem.ac.th/comgraphic
https://www.youtube.com/watch?v=e0hcHvWLmTo&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=0Bx_20ACfU6shTUIxbG10WFJxTEk
https://sites.google.com/a/khuem.ac.th/kw/hxngreiyn-khru-xudr-yxd-mngkhl

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-ziIbzQa-6W0RSFz-O60pl1AZk6bDrWPwcmR8ZsfQtGnSdg/viewform
https://drive.google.com/drive/folders/0By5nPBv6g0S4NGthV29GMDM5N0E
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoGLe3U_3gQWQyxCECO4_5POFmd41oJQdLQpJR33pKQ-Ctyg/viewform

https://drive.google.com/open?id=0Bx_20ACfU6sheDhtazFNUEgtalU

แบบบันทึกข้อมูล

https://goo.gl/k8PySo
https://goo.gl/EUwb2y
https://goo.gl/tR5aQT
https://goo.gl/FrKbg0
https://goo.gl/bOupf7