ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

วิดีโอของ Google เอกสาร
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 2559 (ระดับประเทศ)

ผลการแข่งขันทักษะ ระดับประเทศ-59.xlsx
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 2559 (ระดับภาค)

สรุปผลการแข่งขันทักษะระดับภาค ครั้งที่ 66 ปี 2559.xlsx


สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 2559 (ระดับจังหวัด)

สรุปผลการแข่งขันทักษะระดับจังหวัด ครั้งที่ 66 ปี 2559.xlsx


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
คอมพิวเตอร์ห้องสมุดเพื่อการสืบค้น
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเพื่อสนับสนุนกิจการการเรียนการสอน
หนังสือเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี
ก่อสร้างอาคารเรียน


                  

ข่าวจากครูวันดีดอทคอม

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 124 หมู่ 1 บ้านคึมใหญ่ ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์ 045-5530-98
website : http://www.khuem.ac.th
Mail
 : admin@khuem.ac.th,wanidaarawan@gmail.comนายรัศมี  ถิ่นขาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

https://www.facebook.com/kheumyaiwittaya
https://sites.google.com/a/khuem.ac.th/kw/khumux-ptibati-ngan-rab-reuxng-raw-rxng-thukkh

https://sites.google.com/a/khuem.ac.th/kw/pr-khuemyai

https://sites.google.com/a/khuem.ac.th/kw/hxngreiyn-dlit

https://sgs9.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=


https://drive.google.com/open?id=0Bx_20ACfU6shekg3QmxXaERHTXc

https://docs.google.com/a/khuem.ac.th/forms/d/1Hf_FumrZadajleO2lQoaewS1gRjankAXzu0AOvzuxUc/prefill

KW_E-Learning

www.khuem.ac.th/comgraphic
https://www.youtube.com/watch?v=e0hcHvWLmTo&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=0Bx_20ACfU6shTUIxbG10WFJxTEk
https://sites.google.com/a/khuem.ac.th/kw/hxngreiyn-khru-xudr-yxd-mngkhl

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-ziIbzQa-6W0RSFz-O60pl1AZk6bDrWPwcmR8ZsfQtGnSdg/viewform
https://drive.google.com/drive/folders/0By5nPBv6g0S4NGthV29GMDM5N0E
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoGLe3U_3gQWQyxCECO4_5POFmd41oJQdLQpJR33pKQ-Ctyg/viewform

https://drive.google.com/open?id=0Bx_20ACfU6sheDhtazFNUEgtalU

แบบบันทึกข้อมูล

https://goo.gl/k8PySo
https://goo.gl/EUwb2y
https://goo.gl/tR5aQT
https://goo.gl/FrKbg0
https://goo.gl/bOupf7